• خدمات تفریحی

  قایق سواری،دوچرخه،بیلیارد و...

 • اقامت

  سوییت های سنتی و مدرن

 • پذیرایی

  منو پذیرایی کامل

 • ورزشهای آبی

  جت اسکی،اسکی روی آب و ...